1. radionica projekta “Škola, mačji kašalj”

U ponedjeljak, 20.1.2019., u prostorima Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini održane su prve radionice projekta „Škola, mačji kašalj“, kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina.

Projektom je u rad radionica uključeno 20-ero djece koja žive u ruralnim područjima i na području posebne državne skrbi bez vrtića. Djeca su uključena u aktivnosti edukacijsko- rehabilitacijskih postupaka, aktivnosti pripreme za školu i pomoći pri učenju koju vode magistre edukacijske rehabilitacije Patricija Karaman i Ivana Sabolić. Ovim aktivnostima sustavno će se raditi na podizanju kvalitete života djece koja su u procesu odgode upisa u prvi razred i djece koja su uvjetovana nekim oblikom školovanja (prilagođeni i/ili individualizirani program).

Roditeljima ove djece pružiti će se sustavna stručna podrška od strane psihologinje Jasne Plantak, te će se na taj način dugoročno povećati kvaliteta suradnje i povezivanja različitih pružatelja socijalnih usluga i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Aktivnosti projekta „Škola, mačji kašalj“ provodit će se sustavno svakog ponedjeljka od 17 do 19 sati u prostorijama posebnih odjela Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini.

Važno je napomenuti da je ovo BESPLATAN vid stručne podrške i pomoći, te je kao takav jedinstven na području naše Županije.