12. radionica projekta „Škola, mačji kašalj!“

I dalje sigurni u svojim domovima, uz pomoć roditelja, mali predškolarci i školarci odradili su aktivnosti 12. radionice projekta „Škola, mačji kašalj“ koje su za njih pripremile edukacijske rehabilitatorice Patricija Karaman i Ivana Sabolić.

„Leti, pliva, skače, hoda“, „Nađi 5“ ili „Uhvati glas“ i „Mašti na volju“ samo su neke od igara namijenjene razvoju leksičko-gramatičke strukture govora, proširenju rječnika, razvoju zanimanja za riječi i govor općenito, kao i proširivanju djetetovih općih znanja i vidika, što će nesumljivo poslužiti kao solidan temelj za školovanje naših malih predškolaraca.

„Uhvati riječ“, „Reci suprotno“, „Lovi istinu“, „Pronađi razliku“ i „Prati osmijeh“ aktivnosti su kojima se kod školaraca doslijedno radi na vješinama pažnje i koncetracije. Ovim aktivnostima radili smo na razvijanju slušno-verbalne pažnje, razumijevanju govora i bogaćenju vokabulara te usvajanju imenica i glagola.

Kako kaže i samo ime našeg projekta, nakon ovih aktivnosti, škola će za naše predškolarce i školarce, zbilja biti „mačji kašalj“.


Aktivnosti projekta „Škola, mačji kašalj“ financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.