14. radionica projekta „Škola, mačji kašalj!“

I dalje sigurni u svojim domovima, četrnaestu radionicu projekta odradili su naši predškolarci i školarci uz podršku roditelja.

Aktivnosti “Pomoć u učenju” namijenjene djeci koja se školuju po prilagođenom i individualiziranom nastavnom planu i programu pripremila je naša edukacijska rehabilitatorica Patricija Karaman. Predloženim aktivnostima učenici sustavno rade na poboljšanju vještina pažnje, koordinacije, koncetracije i ravnoteže, koje su temelj za uspješno savladavanje školskih vještina.

Aktivnosti „Pripreme za školu“ za djecu u procesu dogode upisa u prvi razred pripremila je edukacijska rehabilitatorica Ivana Sabolić sa ciljem poboljšanja grafomotoričkih vještina, numeričkog poimanja, govora i rječnika, koncentracije i pamćenja.

Aktivnosti projekta „Škola, mačji kašalj“ financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.