17. radionica projekta „Škola, mačji kašalj II“

Vretenac predškolci na ovoj 17. radionici bavili su se razvojem govora, predčitaličkih i predmatematičkih vještina a sve pod vodstvom edukacijskih rehabilitatorica Patricije Karaman i Ivane Sabolić.

Iako snijega onako kako treba još uvijek nije bilo, a godišnje doba nam to „nalaže“, pozabavili smo se zimskim sportovima. Uz pomoć dobivenih sličica predškolci su opisivali pojedini zimski sport, a našlo se tu sanjkanja, skijanja, klizanja, pa čak i snowboardinga. Opisujući zimske sportove, predočili su riječima predškolci ono što su uočili, osjetili i zamislili, bogatili su svoj rječnik te razvijali govor.

Sličicama smo se koristili i u prepoznavanju prvog slova/glasa u riječi, a glasnovno osvještavanje pomaže nam u pripremi za pisanje i čitanje. Kako bi naučili čitati moramo moći prepoznati prvi, zadnji, srednji glas u pojedinoj riječi, ali isto tako moramo osvjestiti jezik koji govorimo, kao i to da sve riječi nisu iste dužine te da ne zvuče isto.

Iako nismo zaljubljenici u brojeve, znamo da su brojevi jako bitni. Kartice sa sličicama lajtmotiv su ove radionice, a njima smo se koristili i u prepoznavanju simbola pojedinih brojeva, bile su nam i dobra pomoć prilikom brojanja, a glavnu ulogu odigrale su u uparivanju količine s odgovarajućim brojem.

Upravo igre s karticama imaju veliku ulogu u poticanju svih ovih vještina jer kroz igru djecu se potiče na održavanje koncentracije i pažnje, a ujedno vježbaju vizualizaciju, usvajaju i prakticiraju pravila ponašanja te razvijaju osjećaj samokontrole.

Sedamnaesta radionica projekta „Škola, mačji kašalj II“ održala se u ponedjeljak 4.1.2021. godine pod financijskom podrškom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Povećaj ili smanji font
Inverzija boja