2. radionica projekta “Škola, mačji kašalj”

Druga radionica projekta „Škola, mačji kašalj“, kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, održala se u ponedjeljak 27.1.2020., od 17 do 19 sati u prostorijama posebnih odjela OŠ Eugena Kumičića.

Aktivnost „Pomoć u učenju“ vodila je edukacijska rehabilitatorica Patricija Karaman, a aktivnost “Pripreme za školu” edukacijska rehabilitatorica Ivana Sabolić.

Vježbe za razvoj grafomotorike, pažnje i koncentracije obilježile su današnje veliko druženje ovih “malih ljudi”.