2. RADIONICA „Škole neovisnog življenja“

Druga radionica projekta „Škole neovisnog življenja“ Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina održala se u srijedu, 15.6.2022. godine.

Pod vodstvom edukacijske rehabilitatorice Patricije Karaman održana je radionica samozastupanja za osobe s intelektualnim teškoćama što znači da ove osobe, individualno ili u grupi, govore ili djeluju u svoje ime ili u ime drugih vezano uz teme koje se na njih odnose.

Na ovoj radionici pokušali smo se bolje upoznati, ali i predstaviti jedni pred drugima, tako smo saznali koji su nam to najdraži hobiji, filmovi, jela i životinje, a sve to uz javni nastup i osobno predstavljanje.

Na ovaj način jačamo svoje govorničke vještine, bogatimo vokabular ali i razvijamo svijest o tome koliko je bitno govoriti u svoje ime i o stvarima koje se tiču nas samih.

Prisutni korisnici su: Goran Grahovac, Davor Marincel, Goran Radočaj, Matej Teglović
Radionicu održala: Patricija Karaman, mag.rehab.educ