5. radionica projekta “Škola, mačji kašalj”

Peta radionica projekta „Škola, mačji kašalj“, kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, održala se u ponedjeljak 17.2.2020. u prostorijama posebnih odjela OŠ Eugena Kumičića.

Aktivnosti „Pomoć u učenju“ i „Edukacijsko rehabilitacijske postupke“ vodila je edukacijska rehabilitatorica Patricija Karaman, a aktivnosti “Pripreme za školu” i „Edukacijsko rehabilitacijske aktivnosti“ vodila je edukacijska rehabilitatorica Ivana Sablić.

Pod vodstvom edukacijske rehabilitatorice Patricije Karaman grupa djece koja se školuje po prilagođenom/individualiziranom programu radila su na usvajanju i provjeri bazičnih matematičkih vještina uz vježbe pažnje i koncentracije. Koristeći slikopriče, djeca su razvijala jezik, bogatila vokabular i stvarala prave šaljive priče, a igrom „Kolo sreće“ zavrtili su sva slova abecede i pogodili nekoliko pojmova iz različitih kategorija te se dobro zabavili.

Edukacijska rehabilitatorica Ivana Sabolić s predškolcima se pozabavila odnosom veličina. Mogu li veliki predmeti u male kutije, koja knjiga je veća a koja manja, pitanja su o kojima su promišljali predškolci, a nakon što su naučili što je veće a što manje, uspoređivali su što je duže a što kraće. Nakon učenja i uspoređivanja predmete veće i manje, duže i kraće predškolci su vođeni edukacijskom rehabilitatoricom i nacrtali.