8. radionica projekta „Škola, mačji kašalj II“

Osmu radionicu projekta „Škola, mačji kašalj II“ predškolci su počeli zajedničkim crtanjem. Vježbajući prostorne odnose i vizualnu percepciju, te usavršavajući pokrete ruku i prstiju crtajući različite motive predškolci su stvorili jedinstven i cjeloviti zajednički crtež.

Usavršavanje pokreta ruke i prstiju nastavili smo vježbajući tehniku držanja škarica i pravilnoga rezanja pa su nastali tako vrhovi najviših planina i valovi najvalovitijih mora. Pokretom smo se bavili i u nastavku radionice premještajući štapiće pomoću štapića, a zatim na velikom bijelom papiru flomasterima zaobilazili smo kockice vježbajući pritom finu motoriku.

Crtanjem smo počeli, a „Pacman“ brojanjem završili radionicu. Kocku su predškolci bacili a s Pacmanom zadani broj kružića pojeli.

Osma radionica projekta „Škola, mačji kašalj II“ održala se u ponedjeljak, 26. 10.2020. godine, pod vodstvom edukacijskih rehabilitatorica Patricije Karaman i Ivane Sabolić, a financijskom podrškom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.