8. radionica projekta „Škola, mačji kašalj“

Čak i polaznici projekta “Škola, mačji kašalj” znaju da je u ovo vrijeme najbitnije ostati doma i čuvati svoje zdravlje.

Iz tog razloga osmu radionicu projekta odradili su u toplini svojih domova i uz podrškom roditelja. Aktivnosti “Pomoć u učenju” namijenjene djeci koja se školuju po prilagođenom i individualiziranom nastavnom planu i programu pripremila je naša edukacijska rehabilitatorica Patricija Karaman. Predloženim aktivnostima učenici su radili na poboljšanju vještina pažnje, koordinacije, koncetracije i ravnoteže, koje su temelj za uspješno savladavanje školskih vještina.

Uz pjesmu Dobriše Cesarića „Početak proljeća“, maleni predškolci zajedno s roditeljima razgovarali su o obilježjima proljeća te što sve mogu vidjeti na proljetnoj livadi. Također, ponavljali su i brojeve bojajući latice proljetnoga cvijeća, a mozak trenirali uz igru Memory, puzzle i dirigirajući orkestru. Sve te aktivnosti za djecu u procesu dogode upisa u prvi razred pripremila je edukacijska rehabilitatorica Ivana Sabolić.
Aktivnosti projekta „Škola, mačji kašalj“ financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Povećaj ili smanji font
Inverzija boja