Djelatnost Udruge

Udruga trenutno djeluje u prostorija OŠ Eugena Kumičića svaki četvrtak od 17 do 18 i 30 sati, a od početka listopada aktivno se svaki ponedjeljak provode aktivnosti projekta „Nijedan početak nije lak, pripremam se da budem đak“.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • Prevencija nasilja
 • Prevencija nasilja među djecom i mladima
 • Prevencija nasilja u obitelji
 • Volonterstvo
 • Promicanje i razvoj volonterstva
 • Poticanje participativne demokracije/sudjelovanje građana u odlučivanju
 • Praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • Razvoj civilnog društva
 • Suzbijanje i zaštita od diskriminacije
 • Ravnopravnost spolova
 • Suzbijanje rasne diskriminacije
 • Zaštita obitelji
 • Zaštita prava djece
 • Zaštita prava mladih
 • Zaštita prava osoba s invaliditetom
 • Zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem
 • Prava osoba starije životne dobi
 • Zaštita prava na zaštitu privatnosti
 • Njegovanje zavičajnog identiteta
 • Međunarodna prijateljstva
 • Odgoj i obrazovanje
 • Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
 • Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
 • Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama
 • Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 • Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
 • Socijalna pomoć i podrška
 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Socijalne usluge
 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući za svoje članove
 • Psihosocijalna podrška
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • Prevencija nasilja
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi za svoje članove
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti za svoje članove
 • Podrška i pomoć u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija
 • Ostale djelatnosti socijalnih usluga: usluge prilagođenog prijevoza članova
 • Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja
 • Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi
 • Očuvanje prirode
 • Očuvanje prirodne baštine
 • Zaštita okoliša
 • Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja
Povećaj ili smanji font
Inverzija boja