Edukacija „Podrška obiteljima mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom“

Sustav socijalne skrbi važan je čimbenik u pružanju podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama, a upravo je to bila i teme edukacije koja je u srijedu, 1. prosinca 2021. godine, održana u Poduzetničkom inkubatoru Slatina.

Edukacija je bila namijenjena obiteljima čiji su članovi uključeni u aktivnosti projekta „Nauči me i uspjet ću!“, a održala ju je socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Slatina, Kristina Ivanac.

Kroz edukaciju roditelji su dobili uvidu u usluge Centra za socijalnu skrb Slatina, a koje za cilj imaju podizanje kvalitete života ovoj skupini ljudi. Također, Kristina Ivanac prisutne roditelje upoznala je sa sustavom socijalne skrbi kao i mogućnošću dobivanja svih potrebnih informacija od strane samoga Centra za socijalnu skrb, koji uz informiranje daje podršku obiteljima pri ostvarivanju prava.

Edukacija „Podrška obiteljima mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom“ održana je u sklopu projekta “Nauči me i uspjet ću!” čiji je nositelj Udruga Jaglac, Orahovica a jedan od partnera Udruga Vretenac. Projekt “Nauči me i uspjet ću!” odobren je u okviru poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Povećaj ili smanji font
Inverzija boja