I učenici posebnog odjela OŠ Josipa Kozarca sudjeluju u aktivnostima projekta KROK

Učenici 7. razreda posebnih odjela, s razrednicom Anjom Majdenić i asistenticama, posjetili su Gradsku knjižnicu i čitaonicu Slatina u sklopu projekta KROK – Korak kroz kulturu.

Učenici su sudjelovali u prikazivanju ekranizacije božićne bajke, nakon čega su napisali pismo Djedu Božićnjaku. Koristili su „medvjediće- emocije“ kako bi izrazili svoje osjećaje, a potom su usmeno stvarali kreativnu priču pomoću „Ormarića kreativnog pisanja.“ Učenici su sami odabrali figurice iz Ormarića, nakon čega su najprije usmeno, a potom i pismeno sastavili kreativnu priču.

Učenici su vrlo uspješno kreirali svoje priče prema zadanim parametrima: tko su glavni likovi? Tko vrši radnju? Gdje se radnja događa? Kako radnja završava? Učenici su naučili prepoznavati početak, sredinu i završetak radnje.

Ovom se aktivnošću poticalo razvijanje kreativnih vještina, usmenog i pismenog izražavanja, jezika i komunikacije.

Radionica je trajala 90 minuta.