Institucionalna podrška

Opis podrške:

Sukladno natječaju za dodjelu Institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini u 2021. godini, Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina, odobren je iznos od 85.000,00 HRK. Institucionalna podrška dodjeljuje se udrugama na razdoblje od tri godine, a financiraju se troškovi nužni za redoviti rad i funkcioniranje udruge. Tako je Udruga Vretenac, Slatina zahvaljujući podršci, zaposlila jednu osobu na puno radno vrijeme na radnom mjestu Stručnog suradnika/ce za poslove udruge/administrator, čiji će zadaci biti vezani za redovne aktivnosti udruge, pripremu novih projekata i programa, komunikaciju sa suradnicima, partnerima, lokalnom zajednicom te koordinaciju volontera. Proširenjem stručnog ljudskog kadra povećat će se mogućnosti utjecaja na okolinu te kreiranja vlastitog modela podrške u djelovanju civilnog društva i napora u osiguranju kvalitete pruženih usluga i prijenosa iskustava.

Cilj podrške:

Navedeno zapošljavanje kroz institucionalnu podršku je osnaživanje organizacijskih kapaciteta, razvijanje volonterskog rada, razvijanje partnerstva i umrežavanja, te međusektorske i sektorske suradnje, a sve s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz osnaživanje i aktivno uključivanje u život lokalne zajednice čime će se na općoj razini doprinijeti izjednačavanju prava i mogućnosti osoba s invaliditetom te uvažavanju različitosti.

Očekivani rezultati:

Zahvaljujući institucionalnoj podršci, Udruga Vretenac, Slatina osnažiti će svoje organizacijske kapacitete u smislu stručnosti ljudskih resursa što će u konačnici rezultirati sposobnošću Udruge za samostalno apliciranje na natječaje Europske unije i kvalitetnu provedbu istih, te na taj način osigurati razvoj i održivost. Također, veći broj aktivnosti doprinijeti će kvalitetnijim socijalnim uslugama za osobe s intelektualnim teškoćama u gradu Slatina, ali i šire.

Donatori:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu projekta „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini u 2021. godini.“

Podrška

Puni naziv podrške: „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini u 2021. godini.“
Trajanje podrške: od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine
Vrijednost podrške: 85.000,00 HRK
Nositelj podrške: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina

Kontakt

Kontakt osoba za više informacija:
Helena Dereš, voditeljica podrške
Mob: 098/933-1042

Povećaj ili smanji font
Inverzija boja