Kontakt

UDRUGA VRETENAC

Dobriše Cesarića 24, 33520 Slatina

Patricija Karaman, predsjednica Udruge 091/555-8469
Helena Dereš, administratorica Udruge 098/933-1042

uosit.vretenac@gmail.com

IBAN (žiro račun): HR7924120091120003571 Slatinska banka