Kontakt

UDRUGA VRETENAC

Dobriše Cesarića 24, 33520 Slatina

Patricija Karaman tel: 091/530-3186

uosit.vretenac@gmail.com

IBAN (žiro račun): HR7924120091120003571 Slatinska banka

Povećaj ili smanji font
Inverzija boja