O Udruzi

Udruga je osnovana 3.5.1973. godine pod nazivom Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Slatina. Prva predsjednica Udruge bila je Željka Zagorac, a voditelj i tajnik pokojni Mile Asić. Dužnost predsjednice Udruge nakon Željke Zagorac obnaša Željka Aust, a od 2014. godine Udruga djeluje smanjenim intezitetom, te s aktivnim djelovanjem počinje tek svojom ponovnom revitalizacijom u prosincu 2017. godine pod nazivnom Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vrtetenac, Slatina. Udruga Vretenac aktivno je integrirala odrasle osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne sredine kao vid prevencije institucionalizacije. U kratkom periodu od aktivacije Udruge do današnjeg dana razvili smo sustavnu podršku za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama putem organiziranja niza kreativnih i edukativnih radionica, te na taj način doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama koji žive na području grada Slatine i teritorijalno bliskih općina.

Udruga je okupila i odgovorila na potrebe 25 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama koje nisu uključene niti u jedan oblik skrbi, niti aktivnosti primjerene njima iz razloga što takve skrbi na području Grada Slatine i okolnih općina nema (napominjemo da govorimo problemima i specifičnostima osoba s intelektualnim teškoćama).

U radu Udruge, osim samih osoba s intelekulanim teškoćama i njihovih obitelji, uključeno je 23 volontera, te je time naša Udruga, usudili bi se reći, jedna od udruga s najvećim brojem volontera u našem gradu. Putem volonterizma razvili smo širu mreže ljudi koji su angažirani u pružanju socijalnih usluga putem volontiranja što u konačnici doprinosi razvoju socijalne kohezije u društvu. U direktnom kontaktu s korisnicima, volonteri unaprjeđuju i stječu nove vještine i senzibiliziraju se o potrebama i problemima korisnika. Oni na taj način jačaju i razvijaju svoje kompetencije koje su izravan doprinos njihovom formalnom obrazovanju i pomažu im u aktivnom uključenju na tržište rada. Ta iskustva volonteri mogu podijeliti u svom socijalnom okruženju, što doprinosi razvoju tolerancije članova lokalne zajednice s korisničkom skupinom i smanjenju marginalizacije samih osoba s intelektualnim teškoćama. U prosincu 2019. Udruga Vretenac nagrađena je regionalnom Volonterskom nagradom u kategoriji „Primjer dobre prkase uključivanja volontera“ od strane Volonterskog centra Osijek.

Zajedničkim sudjelovanjem na sajmovima, manifestacijama i izložbenim prezentacijama, omogućili smo da do izražaja dođe sva ljepota različitosti u idejama, spretnosti, jednostavnosti, sposobnostima i mogućnostima.

Povećaj ili smanji font
Inverzija boja