O Udruzi

 

Udruga je osnovana 31.10.1997. godine pod nazivom Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama, Slatina. Prva predsjednica Udruge bila je gđa. Željka Zagorac, a voditelj i tajnik pokojni Milan Asić, prof.def. Dužnost predsjednice Udruge nakon gđe. Željke Zagorac obnaša gđa. Željka Aust, a od 2014. godine Udruga djeluje smanjenim intenzitetom rada te s aktivnim djelovanjem počinje tek svojom ponovnom revitalizacijom u prosincu 2017. godine pod nazivom Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske s datumom; 14.01.1998., a u Registar neprofitnih organizacija upisana je s datumom; 19.8.2009. godine.

Sjedište Udruge je na adresi; Dobriše Cesarića 24, 33520 Slatina.

Osnovni cilj i djelatnost Udruge je okupljanje djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, njihovih obitelji i bližnjih te stručnih djelatnika kroz niz organiziranih aktivnosti, kao i osvješćivanje opće populacije u lokalnoj zajednici o problematici ovih marginalno ranjivih skupina.

Tijela Udruge:

  • Predsjednik, Patricija Karaman
  • Dopredsjednik, Jelica Hržina
  • Tajnica, Ivana Sabolić
  • Članovi Upravnog odbora: Partricija Karaman, Ivana Sabolić, Julijana Pavlešić i Jasna Radojčić

MISIJA I VIZIJA

Misija

Misija Udruge Vretenac je poticanje društvenih, ekonomskih i političkih promjena s ciljem poboljšanja ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i pravnog statusa marginaliziranih skupina društva.

Vizija

Koristeći iskustvo, znanje i kreativnost stručnjaka uključenih u rad Udruge, stalnim ulaganjem u kvalitetu i kompetentnost vizija Udruge Vretenac je postati prepoznata u području pružanja socijalnih usluga, te aktivnog zagovaranja, promicanja i življenja ljudskih prava.