„Prava osoba s invaliditetom“ u GKIČ, Slatina povodom Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama

U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama 16.5.2023., članovi Udruge Vretenac sudjelovali su na radionici „Prava osoba s invaliditetom“ koju je za njih pripremila ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice, Slatina; Neda Mađarac.

Ondje su nam se pridružile i slatinske patronažne sestre, a među njima i naša volonterka Neda Dušak.

U sklopu ove aktivnosti bavili smo se pitanjem prava za osobe s invaliditetom, a radionica se sastojala od pisanja i razgovora o ljudskim pravima.

Vretenci su najprije opisali svoje osobine i pokušali odrediti koje ih osobine razlikuju od ostalih te kako žele da se drugi u društvu ili okolini ponašaju prema njima, a dobili su i zadatak opisati “kutiju sreće” i naslikati što se sve u njoj nalazi.

Zatim su razgovarali o nekim karakteristikama ljudskih prava poput: prava na zdravstvenu zaštitu, prava na slobodu, prava na pristupačnost, uključivost, nediskriminaciju, prava na pristup informacijama i na slobodno izražavanje mišljenja.

Na kraju radionice, našim Vretencima je u sažetku, predstavljena Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Konvencija o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda.