Predstavnice Udruge Vretenac sudjelovale na Međunarodnoj konferenciji u Sarajevu

Od 10. do 12.6.2022. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) održana je Međunarodna konferencija pod nazivom ”Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora – rehabilitatora ”STOL” i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Konfrenciji su ispred Udruge Vretenac, Slatina prisustvovale Patricija Karaman (predsjednica udruge) i Ivana Sabolić (tajnica udruge) koje su na koferenciji predstavile rad: UTJECAJ INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA NA RAZVOJ SOCIJALNIH VJEŠTINA KOD DJECE ŠKOLSKE DOBI koje su napisale u koautorstvu sa kolegicom Aleksandrom Gvozdenović Debeljak.

Ovakav skup na kojem sudjeluju međunarodno priznati stručnjaci značajan je za napredovanje i kontinuiranu edukaciju defektologa, kroz razmjenu iskustava, prezentacije dobrih praksi, najave novih trendova i znanstvenih dostignuća koji teže očuvanju zdravlja i dobrobiti djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.