Projekt “CRES”

Opis projekta:

Projekt “CRES – Cjeloviti pristup razvoju vještina za uspjeh i samostalnost osoba s intelektualnim teškoćama”

Projektom “CRES – Cjeloviti pristup razvoju vještina za uspjeh i samostalnost osoba s intelektualnim teškoćama” provodit će se programi usmjereni prvenstveno odraslim osobama s intelektualnim teškoćama te osobama s invaliditetom.

Predviđeno trajanje programa je 36 mjeseci, a u prvoj godini programa (12 mjeseci) tijekom poludnevnog boravka planirane su četverosatne radno-okupacijske aktivnosti koje pridonose razvoju i očuvanju radnih navika i vještina te stvaranje novih. Uz inovativne socijalne usluge i modele skrbi u zajednici teži se ka neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, dok bi se stjecanjem novih vještina povećao potencijal osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada.

Također u sklopu projekta planirane su suradnje s drugim Udrugama, pravnim/fizičkim osobama te sudjelovanje na aktivnostima u organizaciji Grada i Turističke zajednice Grada Slatine.

Donatori:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu trogodišnjih programa pod nazivom “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.”

Projekt

Puni naziv projekta: “CRES – Cjeloviti pristup razvoju vještina za uspjeh i samostalnost osoba s intelektualnim teškoćama”
Trajanje projekta: 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2024.
Vrijednost projekta: 25,000.00 EUR
Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina
Partneri na projektu: Hrvatski zavod za socijalni rad

Cilj projekta:

Opći cilj projekta:

  • Unaprjeđenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama povećanjem dostupnosti i kvalitete izvaninstitucionalnih socijalnih usluga

Specifični ciljevi projekta:

  • aktivna podrška u organizaciji samostalnog življenja
  • kvalitetna integracija osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne sredine i razvijanje vještina kao vid prevencije institucionalizacije
  • razvijanje emocionalnih i kognitivnih vještina
  • poboljšanje mentalnog zdravlja

Očekivani rezultati:

Provedbom aktivnosti projekta “CRES – Cjeloviti pristup razvoju vještina za uspjeh i samostalnost osoba s intelektualnim teškoćama” očekujemo da će se ostvariti sljedeći rezultati:
• veća samostalnost i neovisno življenje osoba s invaliditetom
• povećana dostupnost izvaninstitucionalnih socijalnih usluga
• smanjena socijalna izolacija

 

Kontakt

Kontakt osoba za više informacija:
Ana Teodorović
Mobitel: 095/523 – 8606