Projekt “Nauči me i uspjet ću”

Opis projekta:

Projektom Nauči me i uspjet ću! te partnerskim pristupom civilnog i javnog sektora na području tri županije ( VPŽ, PSŽ, OBŽ ) omogućuje se dostupnost i širenje socijalne usluge u zajednici za marginaliziranu ciljnu skupinu 1 – 55 osoba s invaliditetom, osnažuje 45 članova obitelji – ciljna skupina 2, jačaju kapaciteti 17 stručnjaka – ciljna skupina 3 i stvaraju uvjeti za razvoj, unaprjeđenje i podizanje kvalitete socijalne usluge u zajednici. Projekt doprinosi zapošljavanju, suradnji i planiranju socijalnih usluga te prevenciji institucionalizacije.

Cilj projekta:

Unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom povećanjem dostupnosti i kvalitete inkluzivnih socijalnih usluga, podrškom obitelji s ovisnim članom te edukacijom stručnjaka na području Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije

Očekivani rezultati:

– Razvoj i širenje nedostatne i nedostupne socijalne usluge u zajednici kojom se doprinosi neovisnom življenju, socijalnom uključivanju i podizanju razine kvalitete života 55 osoba s invaliditetom te prevenciji institucionalizacije

– Pružena podrška za 45 članova obitelji provedbom radionica stručne podrške u cilju pomirenja životnih uloga, prevencije stresa i sagorijevanja

– Ojačani kapaciteti 17 stručnjaka, predstavnika nositelja projekta i partnera kroz edukacije, studijska putovanja i supervizije te stečena znanja i iskustvo implementacije inovativnih socijalnih usluga u redovan rad

– Povećana dostupnost socijalnih usluga osobama s invaliditetom osiguranim prijevozom korisnika u udrugu „Jaglac“

Stvoreni neophodni uvjeti za daljnje širenje i unaprjeđenje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u zajednici na 3 lokacije: Orahovica, Slatina i Požega

Donatori:

​Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I u sklopu Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nauči me, uspjet ću!

Projekt su omogućili:

  • Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ( PT1 )
  • Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje ( PT2 )

Partneri na projektu:

  • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina
  • „MI“ udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju Požega
  • Centar za socijalnu skrb Slatina
  • Virovitičko-podravska županija
  • Grad Slatina

Suradnik na projektu:

  • Centar za socijalnu skrb Požega

Projekt

Trajanje projekta: 27.04.2020. – 27.04.2022.
Vrijednost projekta: 1.492.970,50 HRK
Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica

Kontakt

Kontakt osoba za više informacija:
Lidija Milovac, voditeljica i koordinatorica projekta
Mob: 091/988-1802