Projekt “Škola, mačji kašalj”

Opis projekta:

Projekt „Škola, mačji kašalj“ nastavak je projekta „Nijedan početak nije lak, pripremam se da budem đak“, a ovaj vid sustavne pomoći i podrške djeci u procesu odgode upisa u prvi razred i njihovim obiteljima Udruga Vretenac provodi već treću godinu pod financijskom podrškom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Spremnost za školu je širok pojam, te osim znanja vezanih uz slova, brojeve i čitanje, podrazumijeva fizičku i psihičku zrelost djeteta. Fizička zrelost podrazumijeva stupanj fizičkog razvoja djeteta u odnosu na kronološku dob, dok se psihička zrelost procjenjuje na temelju njegove intelektualne, emocionalne i socijalne zrelosti.

Stručnjakinje Udruge Vretenac, edukacijske rehabilitatorice Patricija Kraman i Ivana Sabolić, te psihologinja Jasna Plantak, kroz tjedne i mjesečne radionice projektom „Škola, mačji kašalj“ pružaju stručnu pomoć i podršku kako djeci u procesu odgode upisa u prvi razred, tako i njihovim obiteljima.

Cilj projekta:

Pružanje stručne pomoći djeci u procesu odgode upisa u prvi razred, a koja žive u ruralnim područjima te na području posebne državne skrbi pružanjem edukacijsko-rehabilitacijkog tretmana kroz tjedne grupne aktivnosti radioničkog tipa.

Pružanje stručne podrške i pomoći obiteljima djece ukljućene u projekt kroz mjesečne radionice „Grupe podrške za roditelje“, kao i pružanje mogućnosti individualnog savjetovanja sa stručnjicima Udruge Vretenac.

Aktivnosti projekta:

  • Razvoj i širenje nedostatne i nedostupne socijalne usluge u zajednici kojom se doprinosi neovisnom življenju, socijalnom uključivanju i podizanju razine kvalitete života 55 osoba s invaliditetom te prevenciji institucionalizacije
  • Pružena podrška za 45 članova obitelji provedbom radionica stručne podrške u cilju pomirenja životnih uloga, prevencije stresa i sagorijevanja
  • Ojačani kapaciteti 17 stručnjaka, predstavnika nositelja projekta i partnera kroz edukacije, studijska putovanja i supervizije te stečena znanja i iskustvo implementacije inovativnih socijalnih usluga u redovan rad
  • Povećana dostupnost socijalnih usluga osobama s invaliditetom osiguranim prijevozom korisnika u udrugu „Jaglac“
  • Stvoreni neophodni uvjeti za daljnje širenje i unaprjeđenje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u zajednici na 3 lokacije: Orahovica, Slatina i Požega
Povećaj ili smanji font
Inverzija boja