Projekt “Škola neovisnog življenja”

Opis projekta:

Potreba provedbe ovog projekta temelji se na postojećim socijalnim uslugama koje je Udruga Vretenac, Slatina provodila u partnerstvu s Udrugom „Jaglac“ iz Orahovice kroz projekt „Nauči me i uspjet ću“ a čije je provedbeno razdoblje završilo 27.04.2022.

Predloženi projektni prijedlog odgovara na potrebe 15 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama koji su kroz prethodne četiri godine bili aktivno uključeni u rad Udruge Vretenac, Slatina, a samim time i sudjelovali u svim projektnim aktivnostima.

Putem ovog projekta odrasle osobe s intelektualnim teškoćama aktivno će se uključiti u život lokalne zajednice, kroz svrsishodne organizirane aktivnosti putem kojih će se aktivno utjecati na poboljšanje kvalitete njihova života.

Cilj projekta:

• omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama razvijanje sposobnosti za samostalan život
• omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama što je moguće neovisnije planiranje života i život u zajednici
• osigurati širok raspon kvalitetne podrške na razini zajednice za osobe s intelektualnim teškoćama i članove njihovih obitelji te im omogućiti slobodu izbora putem konkretnih aktivnosti
• umanjiti rizik od isključenosti iz društva osoba s intelektualnim teškoćama ali i članova njihovih obitelji

Očekivani rezultati:

Dugoročni utjecaj programa ogledati će se u povećanoj socijalnoj aktivaciji i integraciji osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice, usvajanju novih životnih vještina te će doprinijeti podizanju razine kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama.

Donatori:

• Općina Mikleuš
• Općina Nova Bukovica
• Općina Voćin

Projekt

Puni naziv projekta: „Škola samostalnog življenja“
Trajanje projekta: 1.1.2022.- 31.12.2022.
Vrijednost projekta: 17.475,00 HRK
Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina

Kontakt:

Kontakt osoba za više informacija:
Patricija Karaman
Mobitel; 091/555 – 8469