Projekt “Vretenci upoznaju grad, grad upoznaje Vretence”

Opis projekta:

Projekt „Vretenci upoznaju grad, grad upoznaje Vretence“ Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac provodi kontinuirano od siječnja 2018. godine pod financijskom podrškom Grada Slatine.

U aktivnosti ovoga projekta Udruga Vretenac uključila je 22 volontera koji uz pružanje pomoći i podrške članovima, aktivno sudjeluju i u organizaciji i u vođenju radionca, a upravo na temelju aktivnosti ovoga projekta, Udrugu Vretenac Volonterski centar Osijek 5. prosinca 2019. godine nagradio je regionalnom Volonterskom nagradom u kategoriji „Primjer dobre prakse uključivanja volontera“.

Kontinuirano, od 2018. godine, u sklopu projekta „Vretenci upoznaju grad, grad upoznaje Vretence“ članovi i volonteri Udruge sudjeluju na sportskim natjecanjima, obrtničkim sajmovima Grada Slatine i različitim akcijama u organizaciji drugih udruga i gradskih institucija, među kojima ističemo javnozdravstvenu akciju „Hodanjem do zdravlja“ i humanitarnu akciju Udruge Motiv „Daj 5 za cvijet“.

Također, u sklopu ovoga projekta od 2018. godine u Gradu Slatini obilježavaju se Udruzi važni datumi među kojima ističemo Dan osoba s autizmom, Dan osoba s Down sindromom te Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama.

Provođenjem aktivnosti ovoga projekta ostvarena je suradnja sa slatinskim osnovnim i srednjim školama, slatinskim dječjim vrtićima, institucijama Grada Slatine i udrugama.

Cilj projekta:

Aktivna integracija 25 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice kao vid prevencije institucionalizacije. Kroz radionice različitog tipa odrasle osobe s intelektualnim teškoćama osnažuje se za aktivno sudjelovanje u društvenom, kulturnom i sportskom životu lokalne zajednice, odnosno grada Slatine.

Aktivnosti projekta:

Sadržaji općeg odgoja i obrazovanja baziraju se na aktivnostima svakodnevnog života sa ciljem osamostaljenja osoba s intelekutalnim teškoćama u vođenju brige o sebi, kao i na aktivnostima užeg i šireg upoznavanja okoline sa ciljem što samostalnijeg kretanja gradom. Ovi sadržaji obuhvaćaju i brigu o sebi, te upoznavanje institucija Grada Slatine.

Organizirano provođenje slobodnog vremena bazirano je na različitim likovno-kreativnim, glazbeno-plesnim i sportskim radionicama sa ciljem piticanja razvoja samopouzdanja kod odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Kroz radionice ovoga tipa članovi Udruge pripremaju se za sudjelovanja na različitim izložbenim sajmovima, kulturnim, sportskim te drugim manifestacijama Grada Slatine, ali i prijateljskih udruga.