Radni materijali projekta “Škola, mačji kašalj”

Edukacijske rehabilitatorice, ujedno i voditeljice aktivnosti projekta „Škola, mačji kašalj“, Patricija Karaman i Ivana Sabolić za predškolce i osnovnoškolce izradile su i pripremile radne materijale s različitim aktivnostima sa ciljem ponavljanja naučenog, ali i stjecanje novih znanja i vještina.

Tako maleni predškolci kroz aktivnosti koje je za njih izradila edukacijska rehabilitatorica Ivana Sabolić razvijaju grubu i finu motoriku, svoje intelektualne sposobnosti, unaprijeđuju svoje životne vještine te razvijaju kreativnost.

Edukacijska rehabilitatorica Patricija Kraman za školarce pripremila je i izradila radne materijale koji za cilj imaju uspješno svladavanje školskih vještina kroz različite vježbe za poboljšanje pažnje, koordinacije i koncentracije.