Simboli, mjesec studeni i naša Gradska knjižnica i čitaonica Slatina

Danas, 28.11.2023., s oduševljenjem smo sudjelovali na drugoj radionici našeg projekta “SIMBOLI SRCA – putovanje kroz kulturu i tehnologiju”, koja se ovaj put održala u predivnom ambijentu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina.

Tamo nas je dočekala Martina Hamaček Matijević, ljubazna knjižničarka koja nas je kroz prezentaciju upoznala sa obilježjima i ljepotama našeg zavičaja, a samo neki od simbola bili su žito, grbovi, sekvoja i sl.

Vretenci, naša energična grupa, aktivno je sudjelovala tijekom prezentacije, postavljajući pitanja i dijeleći svoje spoznaje. Nakon toga smo, na kreativan način, povezivali simbole s ustanovom na listićima, čime smo produbili svoje razumijevanje kulturne baštine koja nas okružuje. U drugom dijelu radionice, koristili smo monitore u parovima kako bismo opisivali i crtali simbole jedni drugima. Ova interaktivna aktivnost potaknula je kreativnost i suradnju među našim članovima, stvarajući tako pozitivnu atmosferu.

Kao dodatni bonus, knjižničarka nam je darovala nekoliko knjiga koje će zasigurno obogatiti naše aktivnosti u Udruzi. S oduševljenjem smo primili ove darove, prepoznajući ih kao vrijedan doprinos našem istraživanju i učenju. Hvala puno!