Što nam govore dječji crteži

U sklopu projekta „Nijedan početak nije lak, pripremam se da budem đak“ koji financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predsjednica Udruge Vretenac, Slatina Patricija Karaman i koordinatorica projekta Julijana Pavlešić sudjelovale su na edukaciji „Što nam govore dječji crteži“ koja se održala u Novom Sadu, Srbija 23.2.2019. godine.ž

Edukacija je bila namijenjena svim praktičarima koji rade sa djecom predškolskog i rano školskog uzrasta.

Dječji crtež nije samo umjetnost stvaranja slika na površini papira, već i značajan izvor informacija koji se može dovesti u vezu s unutrašnjim svijetom pojedinca. O crtežu kao značajnom sredstvu komunikacije govorili su ne samo Freud i Jung, već i drugi istaknuti stručnjaci današnjice, jer putem njega dijete lakše, neposrednije i spontanije može izraziti i nagovijestiti svoje emocije, konflikte, želje, fantazije…

U sklopu ove edukacije bavili smo se se sljedećim temama:

  • Zašto se bavimo interpretacijom dječjeg crteža?
  • Faze razvoja dječjeg crteža
  • Dječji crtež kao sredstvo komunikacije i izražavanja unutrašnjeg svijeta
  • Crtež kao poziv u pomoć.

Također, na edukaciji proučavali smo ključne aspekte dječjeg crteža kroz poziciju figura, oblik, boje, te šta nam crtež može otkriti o karakteru, iskustvu, emocijama i uopće o životnom kontekstu u kojem dijete raste i razvija se.