Stručna usavršavanja i edukacije u okviru projekta „Škola, mačji kašalj“

Projekt „Škola, mačji kašalj“ Udruga Vretenac, Slatina kontinuirano provodi od siječnja 2020. godine pod financijskom podrškom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U fokusu projekta je rad s djecom u procesu odgode upisa u prvi razred te rad s djecom koja se školuju po prilagođenom i individualiziranom nastavnom planu i programu, kao i stručna pomoć i podrška njihovim obiteljima.

S ciljem podizanja kvalitete rada, jedan od planiranih aktivnosti projekta „Škola, mačji kašalj“ su i usvršavanja stručnjaka koji rade na projektu. Tako je edukacijska rehabilitatorica Patricija Karaman kroz mjesec travanj odslušala nekoliko online stručnih predavanja i edukacija.

U organizaciji NeouroArt kabineta, pod vodstvom prof.rehab. Tee Selaković, Patricija Karaman odslušala je ciklus od tri radionice vizualne podrške u odgoju i podučavanju djece. Prvo u ciklusu je bilo predavanje: VIZUALNI RASPORED, 16.4.2020. u trajanju od 3h, zatim SOCIJALNE PRIČE 21.4.2020., u trajanju od 3h i predavanje o ADAPTIVNIM MATERIJALIMA 30.4.2020. također u trajanju od 3h. Cilj ovih radionica je naučiti na koji način podržati djetetov specifičan način učenja, teškoće pažnje, organizacije i motoričkog planiranja kako bi se povećalo djetetovo razumijevanje okoline i očekivanja čime potičemo učenje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja.

Osim ciklusa od tri radionice vizualne podrške, edukacijska rehabilitatorica Patricija Karaman, odslušala je i ONLINE seminar „Uvod u Metodu fraktalnog crteža“ u trajanju od 8 sati u organizaciji BeCreative studia za razvoj potencijala, pod vodstvom certificirane savjetnice i master instruktorice metode fraktalnog crteža Ane Pavičić. Frkatalni crtež je metoda art terapije koja spaja psihologiju, matematiku i umjetnost i može se crtati s djecom i starijim osobama. Crtanje fraktalnih crteža potiče osjećaj uzemljenja, samopouzdanja, utiče na socijalizaciju, lakšu komunikaciju i oslobađanje kreativne energije.

Udruga Vretenac, Slatina u svom radu od svojih početak naglašava važnost educiranja ne samo stručnjaka, već i volontera, kao i članova i njihovih obitelji, a sve s ciljem podizanja kvalitete života, osobnog razvoja ali i podizanja kvalitete rada Udruge.