Stručni tim

PATRICIJA KARAMAN

Rođena 21. prosinca 1988. godine u Virovitici. Pohađala Osnovnu školu Eugena Kumičića u Slatini, slijedom čega je 2007. godine završila opću gimnaziju u Srednjoj školi Marka Marulića, Slatina. Školovanje nastavila 2007. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2012. godine diplomirala i stekla naziv magistre edukacijske rehabilitacije.

Trenutačno zaposlena u Osnovnoj školi Eugena Kumičića u Slatini kao edukacijski rehabilitator u posebnom odjelu za učenike koji se školuju prema članku 8. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju.

2015. godine upisala poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, te trenutno radi na disertaciji.

Pohađa veliki broj međunarodnih, regionalnih i državnih konferencija te kontinuirano sudjeluje na okruglim stolovima i radionicama. Objavila nekolicinu znanstvenih i stručnih radova.

Od 31.10.2017. obavlja dužnost predsjednice Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina, a od travnja 2018. imenovana je za člana Glavnog odbora Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama.
U svom radu naglašava važnost posvećivanja i obraćanja pozornosti na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju te djeluje u smjeru poticanja što većeg stupnja sudjelovanja ovih osoba u društvo, pa tako i u našu lokalnu zajednici.


JASNA RADOJČIĆ

Rođena u Slatini 10.1.1954. godine. Osnovnu Školu i gimnaziju završila u Slatini. Fakultet za defektologiju završila u Zagrebu.

Diplomirala 1978. godine i stekla stručni naziv profesor defektolog. Radila kao stručni suradnik defektolog u dvije škole i u Domu zdravlja u Slatini.

Trenutno radi na radnom mjestu učitelja edukacijskog rehabilitatora u Osnovnoj školi Eugena Kumičića.

Od 2013.godine vodi privatni logopedski kabinet, Jasna. U udruzi Vretenac aktivno volontira 15 godina kao voditelj radionica.


IVANA SABOLIĆ

Rođena 17.5.1991. godine u Virovitici. Pohađala Osnovnu školu Eugena Kumičića u Slatini, slijedom čega je 2010. godine završila Ekonomiju u Srednjoj školi Marka Marulića, Slatina. Školovanje nastavila 2010. godine Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Fakultete za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Godine 2013. upisuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu na kojem je na kojem je 2015. godine diplomirala i stekla naziv magistre edukacijske rehabilitacije. Iste godine zapošljava se u Centru za odgoj i obrazovanje Virovitica kao zamjena, gdje je stekla mnoge vještine i dobila uvid u metodu rada. 1.9.2016. godine zapošljava se u OŠ Eugena Kumičića Slatina.

Zahvaljujući teoretskom znanju koje je stekla na fakultetu i ljubavi prema struci spoznala važnost pomaganja bližnjemu. Aktivna u Udruzi Vretenac od 14.9.2018. godine kao tajnica.


JASNA PLANTAK

Rođena je 13.6.1959. u Osijek. Živi u Slatini. Majka jednog djeteta. Radi u OŠ E.Kumčić , Slatina na mjestu stručnog suradnika- psihologa. Nakon studija za odgoj i obrazovanje za rad u predškolskim ustanovama jedno vrijeme radi u predškolskom programu pri Dječjem vrtiću „ Zeko“, u Slatini. Nakon toga završava Filozofski studij u Beogradu – smjer školska psihologija. Nakon toga slijedi niz edukacija i doedukacija: U Osijeku završava trogodišnju edukaciju ( program psihoterapijskog pristupa u liječenju i prevenciji psihičkih poremećaja djece, adolescenata i obitelji i stječe status konzultanta u području mentalnog zdravlja djece i adolescenata), u Zagrebu – sistemski pristup obitelji.

Slijedi doškolavanje iz područja ovisnosti i dugogodišnji volonterski rad u Udruzi klubova liječenih alkoholičara i drugih ovisnosti.

Trenutno je aktivna pri Udruzi „ Vretenac“ gdje pomaže u radu s djecom s intelektualnim poteškoćama i njihovim roditeljima.

U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem i biciklizmom.