Stručno usavršavanje predstavnika udruga

S ciljem kvalitetne pripreme ovogodišnjeg postupka uključivanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za potporu učenicima s teškoćama u razvoju Ministarstvo znanosti i obrazovanja u petak 21.2.2020. godine organiziralo je stručni skup za predstavnike udruga.

Predstavnici udruga, među kojima je bila i Julijana Pavlešić, volonterka Udruge Vretenac, upoznati su načinima uključivanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika kao jednog od oblika potpore učenicima s teškoćama u razvoju, pravima učenika na potporu, koji su to poslovi pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te s najnovijim Nacrtom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Predavanja su održale dekanica i profesorice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te zaposlenici Ministarstva, ujedno i članovi povjerenstva Ureda o funkcionanim sposobnostima učenika i potrebi  uključivanja/neuključivanja pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.