Sudjelovanje na dvodnevnoj online edukaciji „Vještine komunikacije u radu s osobama s intelektualnim teškoćama“

Dana 22. i 23. rujna 2022. godine djelatnica Udruge Vretenac, Slatina Helena Dereš, administratorica udruge, sudjelovala je na dvodnevnoj online edukaciji „Vještine komunikacije u radu s osobama s intelektualnim teškoćama“. Radionicu je organizirao Centar za inkluzivne radne aktivnosti u partnerstvu s Centrom za obrazovanje odraslih u sklopu projekta „Ojačajmo Civilno Društvo“.

Cilj edukacije bio je nadograditi već postojeće komunikacijske vještine te naučiti nove, jer dobra komunikacija je temelj uspješnih međuljudskih odnosa. Također, naglasak je stavljen na primjenu neverbalne vještine empatije i kako ih primijeniti u radu s osobama s intelektualnim teškoćama, kao i na aktivno slušanje koje je najvažnije bilo u verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji.

Edukacija je bila namijenjena svim zaposlenicima koji žele poboljšati svoje komunikacijske vještine u radu s osobama s intelektualnim teškoćama.