Sudjelovanje na online informativnoj radionici o „Pozivu za prijavu malih projekata“

Dana 8. ožujka 2022.godine djelatnica Udruge Vretenac, Slatina, Helena Dereš, administratorica udruge, sudjelovala je na online informativnoj radionici o „Pozivu za prijavu malih projekata“ Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj za organizacije civilnoga društva, a koju su održali djelatnici udruge SMART/ACF Hrvatska.

Informativna radionica održala se putem Zoom platforme u trajanju od dva sata, a na njemu su djelatnici udruge SMART predstavili ciljeve, svrhu i posebne uvjete nedavno otvorenog „Poziva za prijavu malih projekata“, te sam postupak prijave i različite oblike podrške zainteresiranim prijaviteljima.