Sudjelovanje na online predavanju i okruglom stolu „Uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u društvenu zajednicu“

05. svibnja 2021. godine Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama organizirao je online predavanje i okrugli stol na temu „Uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvenu zajednicu“, a predvanje je predvodila prof. dr. sc. Daniela Bratković sa Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svom predavanju govorila je o pravima osoba s intelektulanim teškoćama koja proizlaze iz Konvencije UN-a, a poseban naglasak stavila je na potrebu stvaranja uvjeta u zajednici u kojoj će osobe s intelektulanim teškoćama biti u mogučnosti osposobljavati se za neovisno življenje, socijalnu uključenost te ostvariti prava koja im pripadaju.

Osim predavanja, organiziran je i Okrugli stol kojemu je moderator bila predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama mr.sc. Mirjana Jakovčev, na kojem su sve udruge dobile su priliku predstaviti primjere dobre prakse u svom okruženju i planirane aktivnosti za naredni period. Našu Udrugu Vretenac predstavila je voditeljica aktivnosti unutar udruge, gospođa Jasna Horvat, koja je i sudjelovala na spomenutom predavanju i Okruglom stolu.