Sudjelovanje na online predavanju „Univerzalnim dizajnom do pristupačnih, uključivih i pravednih zajednica“

Dana 11. listopada 2022. godine djelatnica Udruge Vretenac, Slatina Helena Dereš, administratorica udruge, sudjelovala je na online predavanju „Univerzalnim dizajnom do pristupačnih, uključivih i pravednih zajednica“. Predavanje je organizirala Udruga „Zelena Istra“ u okviru projekta „Za(VRT)imo za inkluziju zajedno“, a čiji su projektni partneri Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Udruga žena Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići“, Škola za odgoj i obrazovanje-Pula, Gimnazija Pula te islandsko Sveučilište Akureyri.

Predavanje je održala dr. Sigrun Kristin Jonasdottir, docentica na islandskom Sveučilištu Acureyri, radna terapeutkinja koja je doktorirala u području znanosti o radu na Western University u Kanadi. U fokusu njezinog znanstvenog rada je istraživanje usluga, sustava i politika koje oblikuju mogućnosti osoba s invaliditetom da sudjeluju u društvu na jednak način kao i drugi građani.

Na svom predavanju dr. Jonasdottir govorila je o teorijskom okviru koncepta „Univerzalnog dizajna“ te primjerima njegove primjene, odnosno primjene inkluzivnih praksi. U njemu je između ostalog naglasila i dalje prisutan diskrimitet prema osoba s invaliditetom te kako se želi postići jednakost i jednake mogućnosti sudjelovanja u društvu i zajednici.