Sudjelovanje na TCA seminaru “Walk the walk of sustainability”, Irska

U periodu od 14. – 17.5.2023. Patricija Karaman, mag.rehab.educ., sudjelovala je na TCA seminaru pod nazivom: Walk the walk of sustainability” koji se održao u hotelu Dunboyne Castle, Co. Meath, Irska, u organizaciji irske Erasmus+ i European Solidarity Corps National Agencije – Léargas.

Cilj ovog tečaja bio je informirati sudionike kako uključiti održive prakse rad s djecom i mladima, istražiti kako integrirati područje održivosti i klimatske pravde u strateški plan organizacije, te kako uključiti različite dionike u taj proces.

Održivost je ključan koncept u današnjem svijetu koji se suočava s izazovima poput klimatskih promjena, gubitka biološke raznolikosti i iscrpljivanja prirodnih resursa. Potrebno je educirati djecu i mlade o ovim pitanjima kako bi postali odgovorni i svjesni građani koji će pridonijeti očuvanju okoliša za buduće generacije. Sudjelovanje na seminaru omogućilo je Patriciji Karaman da stekne nove informacije, ideje i alate kako bi mogla efikasno uključiti održivost u našu Udrugu.

Održivost ne bi trebala biti samo izolirana tema, već bi trebala biti integrirana u cjelokupno okruženje i politike. To je važno jer će integracija održivosti u politike i prakse stvoriti dosljedan i sveobuhvatan pristup održivosti koji će djeci i mladima pružiti kontinuiranu edukaciju i poticati ih na aktivno djelovanje za očuvanje okoliša.

Održivi razvoj, također zahtijeva suradnju i angažman svih – Patricija Karaman na seminaru je dobila uvid u različite strategije za uključivanje dionika i izgradnju partnerskih odnosa, što će joj pomoći u stvaranju podrške i šireg utjecaja održivosti u udruzi i šire.

“Jednom kad počnemo djelovati, nada je posvuda. Dakle, umjesto da tražite nadu, tražite akciju. Tada, i samo tada, nada će doći” Greta Thunberg, rujan 2021.