Sudjelovanje predsjednice Udruge Vretenac; Patricije Karaman na tečaju „STAR OF EUROPE“, Danska od 19.-23.9.2022.

Od 19.9. do 23.9.2022. predsjednica Udruge Vretenac; Patricija Karaman, sudjelovala je na tečaju „STAR OF EUROPE“ koji se održao u gradu Svendborgu, Danska.

Kao jedina predstavnica koja dolazi iz Hrvatske, na tečaju je sudjelovala sa polaznicima iz Irske, Mađarske, Poljske, Turske, Danske, Finske, Njemačke, Italije, Belgije, Slovačke, Češke te zemlje domaćina, Danske.

Cilj ovog tečaja bio je sudionike upoznati sa načinom prijave na Erasmus + programe, te naučiti kako kreirati razmjenu mladih i podržati mlade da sami rade svoje projekte.

Tečaj „STAR OF EUROPE“ bio je fokusiran na cijeli proces razmjene mladih, korak po korak, kako bi se shvatila logika i cijeli ciklus projekta ovakve vrste razmjena.

Tečaj je bio usredotočen na to kako pružiti podršku mladima za sudjelovanje i prepoznavanje njihovog učenja, te naučiti kako poštivati ravnopravno partnerstvo i uključiti potencijale partnere u planiranje, pripremu i provedbu projekta.