Sudjelovanje predsjednice Udruge Vretenac, Slatina; Patricije Karaman na konferenciji EACD, 26.5.2023. Ljubljana (Slovenija)

Od 24.-27.5.2023. u Ljubljani (Slovenija) održana je 35. godišnja konferencija EACD (European Academy of Childhood Disability) koja okuplja stručnjake i predavače iz cijelog svijeta u području invalidnosti i razvojnih teškoća.

Predsjednica Udruge Vretenac, Slatina na navedenoj konferenciji sudjelovala je sa istraživačkim radom pod nazivom: ATTITUDES OF STUDENTS WITH REGULAR DEVELOPMENT TOWARDS STUDENTS WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES kojeg je napisala u koautorstvu sa kolegicama Ivanom Sabolić, Ivanom Rukavinom i Azrom Buljubašić.

Poster izlaganje ovog rada predstavlja važan doprinos razumijevanju i promicanju inkluzivnosti u obrazovnom sustavu jer ispituje stavove učenika urednog razvoja prema učenicima s teškoćama u razvoju. Pozitivni stavovi učenika urednog razvoja ključni su za stvaranje inkluzivnog okruženja koje potiče prihvaćanje i podršku za sve učenike.

Dobiveni rezultati mogu pružiti smjernice za razvoj programa i politika usmjerenih na poboljšanje inkluzivnosti u obrazovanju.