Suradnja

Osma radionica pod nazivom „Suradnja“ odrađena je zajednički sa 3 grupe učenika (dvije grupe OŠ Eugena Kumičića i jedna grupa OŠ Josipa Kozarca) u Gradskoj knjižnici i čitaonici Slatina, a zatim u prostoru Osnovne škole Eugena Kumičića, Slatina, a za cilj je imala jačati grupnu dinamiku i međusobnu povezanost učenika sudionika projekta.

Radionica je odrađena 3.4. pod vodstvom edukacijskih rehabilitatorica Ivane Sabolić, Patricije Karaman i Anje Majdenić.

Suradnja među učenicima jedan je od važnijih aspekata kvalitetnog obrazovnog sustava i kao takva treba se što češće poticati i ostvarivati.

Radionicu smo započeli sa aktivnosti pod nazivom „Dvije istine i jedna laž“, gdje je svaki učenik morao reći svoje ime i dvije istine i jednu laž o sebi, a ostatak grupe morao je pogoditi što je laž. Na taj su se način učenici bolje upoznali, zabavili i opustili. Nakon toga uslijedila je aktivnost „Čvor“ “. U njoj su se učenici trebali podijeliti u dvije grupe, a u grupi su se trebali uhvatiti za ruke te tako napraviti čvor. Cilj ove aktivnosti bio je da bez puštanja ruku taj čvor otpetljaju, a nakon toga zaključeno je kako im je potrebna međusobna suradnja kako bi mogli riješiti zajednički problem.

Posljednja aktivnost bila je takva da su svi učenici sjeli u krug i dobili zadatak da svaki od njih odabere jednog učenika i opiše ga, a drugi učenici na osnovu opisa moraju pogoditi o kome je riječ. Pri opisivanju, učenici su zamoljeni da opišu izgled ili odjeću onoga koga su odabrali za opisivanje, ali da ne uspostavljaju kontakt očima s tom osobom kako bi ostalima bilo teže pogoditi. Cilj ove aktivnosti bio je da se učenici zajedno dogovore o kome je riječ nakon što čuju opis te da jednostavno uživaju u pogađanju i zadovoljstvu kada pogode o kome je riječ.

Kroz provedene aktivnosti, učenici su potaknuti na kvalitetnu komunikaciju, toleranciju i međusobnu suradnju.