Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina odobrena Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Sukladno natječaju za dodjelu Institucionalne podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju nalokalnoj razini u 2021. godini Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina odobren je iznos od 85.000,00 HRK.

Institucionalna podrška dodjeljuje se udrugama na razdoblje od tri godine, a financiraju se troškovi nužni za redoviti rad i funkcioniranje udruge. Tako je Udruga Vretenac, Slatina zahvaljujući podršci, zaposlila jednu osobu na puno radno vrijeme na radnom mjestu „Stručnog/e suradnika/ce za poslove udruge- administrator“, čiji će zadaci biti vezani za redovne aktivnosti udruge, pripremu novih projekata i programa, komunikaciju sa suradnicima, partnerima, lokalnom zajednicom te koordinaciju volontera.

Navedeno zapošljavanje, uz već postojeći stručni kadar udruge, osigurat će stabilnost ljudskih resusra i kvalitetniju provedbu sadašnjih, te pripremu budućih projekata i aktivnosti. Osnaženi ljudski kapaciteti Udruge, uvelike doprinose stabilnosti i kontinuitetuu provedbi aktivnosti namjenjenih primarnoj skupini korisnika Udruge – osobama s intelektualnim teškoćama.

Zahvaljujući Insititucionalnoj podršci Udruga Vretenac, Slatina radit će na jačanju svojih kapaciteta kako bi bila spremniji za samostalnu provedbu većih projekata i većeg broja aktivnosti što bi u konačnici doprinijelo kvalitetnijim socijalnim uslugama za osobe s intelektualnim teškoćama u gradu Slatini, ali i šire.

Zaposlena osoba na ovom radnu mjestu je Helena Dereš, koja sa radom u Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina počinje s 10.1.2022. godine.

Udruga Vretenac Slatina, ovim putem zahvaljuje se Gradskoj razvojnoj agenciji Slatina na stručnoj podršci pri izradi dokumentacije za ovu prijavu.