Volonteri Udruge Vretenac na edukaciji „VOLONTERSKI MENADŽMENT“

U sklopu projekta “Informirani građani za aktivnu zajednicu“, Udruga mladih KRIK organizirala je edukaciju pod nazivom “Volonterski menadžment” koju je održala Laura Plantak Pul iz Propriuma.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, edukacija se nije mogla organizirati kako je prvotno planirano pa je održana ONLINE putem Google Meeta.

Laura je iskoristila svoje dugogodišnje iskustvo u volontiranju i menadžmentu volontera kako bi polaznike edukacije upoznala s volonterskim svijetom i procesom volontiranja. Predstavila im je pojmove kao što su to volontiranje, vrste volontiranja te motivaciju za volontiranje koja je pokretač svakog ciklusa volonterstva. Nakon što su prošli kroz teorijski dio edukacije, polaznici su dobili zadatke u kojima su mogli primijeniti svoja stečena znanja i iskustva u volontiranju koja su nakon toga zajednički komentirali i analizirali, te su potom kreirali korake za daljnji razvoj vlastitog pristupa menadžmentu volontiranja.

Ispred Udruge Vretenac, Slatina edukaciji su prisustvovali voloteri: Tamara Dorić, Maja Fumić i Ivana Sabolić.