Vretenci na fizikalnim vježbama ravnoteže i balansa

Danas je za korisnike Udruge Vretenac bio malo drugačiji dan nego je to uobičajeno.

Za promjenu, Vretenci su se okupili u Domu zdravlja Slatina na odjelu za fizikalnu terapiju gdje ih je sa puno entuzijazma dočekao fizioterapeut Patrik Karaman (inače volotner naše udruge).

Patrik je Vretence strpljivo vodio kroz svaku vježbu, a oni su se počeli opuštati i uživati u pokretu. Osjećaj uspjeha nakon svake izvedene vježbe motivirao je naše članove da daju sve od sebe i pruže maksimum na ovom treningu. Ovaj prvi zajednički trening bio je sjajan početak nove navike i putovanja prema boljoj formi i zdravlju.

Ove radionice dio su Patrikovog istraživanja za potrebe izrade diplomskog rada na temu: „Fizioterapijska intervencija u svrhu poboljšanja ravnoteže i balansa u osoba s intelektualnim teškoćama.

Sigurni smo kako će ovo istraživanje biti izazovno, ali uzbudljivo putovanje za naše članove te će im donijeti neka nova iskustva i vještine.